Nástěnka pro žáky
23. 9. 2022 | Cambridge zkoušky ve šk. roce 2022/2023

Podrobné informace pro zájemce - VIZ ODKAZ

19. 9. 2022 | ADAPTAČNÍ KURZ

ADAPTAČNÍ KURZ PRO 1. ROČNÍK proběhl v termínu 4. – 6. září 2022 (neděle - úterý) v Rekreačním středisku U Bobíka (Třímany).

Více ve FOTOGALERII - VIZ ODKAZ! 

12. 5. 2022 | STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

Nabídka pro žáky školy - 10 NEJ Z PAŘÍŽE - VIZ ODKAZ!

Maturitní ples se nakonec z důvodu epidemiologické situace uskutečnil až 23. dubna 2022, ALE STÁLO TO ZA TO!!!

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Trp47BEhzDk

Více ve FOTOGALERII - VIZ ODKAZ!

 

Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

Cíl projektu: Zkvalitnění řízení a zvýšení kvality vzdělávání

plakát A3 vertikálně-1.jpg

 

Dny otevřených dveří

8. listopadu 2022 (úterý) 

8. prosince 2022 (čtvrtek) 

10. ledna 2023 (úterý) 

vždy od 15:00 do 17:00 hodin 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL


REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO


PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19