Nástěnka pro žáky
22. 10. 2021 | HALLOWEEN 2021 NA SHŠ

Bližší informace - VIZ ODKAZ!

2. 8. 2021 | POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NEW YORKU