Seznam literárních děl

Školní seznam literárních děl k ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury Společné části maturitní zkoušky 

Nový termín pro odevzdání seznamu literárních děl žáka

Žák odevzdá řediteli školy seznam 20 literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury, pokud tak neučinil do 31. března 2020. Odevzdal-li žák seznam do 31. března, může jej změnit a odevzdat nový do 18. května 2020.