Nástěnka pro žáky
9. 6. 2021 | Informativní schůzka pro budoucí 1. ročníky

V úterý 29. června 2021 od 15:30 hodin se uskuteční informativní schůzka pro budoucí žáky 1. ročníku a jejich zákonné zástupce. Pozvánky byly odeslány na kontaktní emaily.

3. 6. 2021 | Vyhlášení II. kola přijímacího řízení
Ředitelka školy vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení od 3. června 2021. Uchazeče o studium přijímáme průběžně dle pořadí došlých přihlášek do naplnění kapacity. Přihláška ke studiu - ZDE.
6. 4. 2021 | UPOZORNĚNÍ
Dne 6.4.2021 byl zprovozněn nový školní server. V této souvislosti upozorňujeme, že KLASIFIKACE ON-LINE v programu BAKALÁŘI, funguje na nové adrese, a to: https://bakalari.shskladno.cz/. Děkujeme za pochopení

Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

Cíl projektu: Zkvalitnění řízení a zvýšení kvality vzdělávání

 

plakát A3 vertikálně-1.jpg