Nástěnka pro žáky
5. 12. 2022 | Exkurzní výuka 1. 12. 2022

Ve čtvrtek 1. prosince se žáci zúčastnili exkurzní výuky do Drážďan a na lovecký zámek Moritzburg, kterému se přezdívá Perla saského baroka a leží ve vesnici Moritzburg v Sasku asi 14 km severozápadně od Drážďan. U nás je známý především tím, že se zde natáčela pohádka Tři oříšky pro Popelku - viz FOTOGALERIE.

15. 11. 2022 | Exkurzní výuka ČNB

Ve čtvrtek 10. listopadu 2022 proběhla exkurzní výuka třídy 4. A v Praze v budově České národní banky - viz FOTOGALERIE.

23. 9. 2022 | Cambridge zkoušky ve šk. roce 2022/2023

Podrobné informace pro zájemce - VIZ ODKAZ

19. 9. 2022 | ADAPTAČNÍ KURZ

ADAPTAČNÍ KURZ PRO 1. ROČNÍK proběhl v termínu 4. – 6. září 2022 (neděle - úterý) v Rekreačním středisku U Bobíka (Třímany).

Více ve FOTOGALERII - VIZ ODKAZ! 

Maturitní ples se nakonec z důvodu epidemiologické situace uskutečnil až 23. dubna 2022, ALE STÁLO TO ZA TO!!!

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Trp47BEhzDk

Více ve FOTOGALERII - VIZ ODKAZ!

 

Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

Cíl projektu: Zkvalitnění řízení a zvýšení kvality vzdělávání

 

 

Dny otevřených dveří

8. listopadu 2022 (úterý) 

8. prosince 2022 (čtvrtek) 

10. ledna 2023 (úterý) 

vždy od 15:00 do 17:00 hodin