Nástěnka pro žáky
14. 5. 2021 | INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 17. KVĚTNA 2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR s účinností ode dne 17. května 2021 do odvolání vydáním mimořádného opatření omezuje
provoz škol - celé znění mimořádného opatření ZDE.

V naší škole nenastane v souvislosti s vydáním tohoto opatření žádná změna, nadále bude probíhat prezenčně praktické vyučování žáků, ostatní předměty pouze distančně.  

 

1. 5. 2021 | Sdělení uchazečům k přijímacímu řízení

Vážení rodiče, vážený uchazeči,

v souladu s vydaným Opatřením obecné povahy MŠMT ze dne 5. ledna 2021 čj. MSMT-43073/2020-3, odst. IV., rozhodla ředitelka školy o nekonání školní přijímací zkoušky. Všichni uchazeči, kteří si podali přihlášku na I. kolo přijímacího řízení, byli přijati ke studiu bez přijímacích zkoušek - podrobnější informace byly 8. března 2021 odeslány na kontaktní email. 

Pokud jste neobdrželi email s informacemi k přijímacímu řízení, sdělte nám tuto skutečnost neprodleně na kontaktní email: sekretariat@shskladno.cz nebo telefonicky na číslo: 602 645 500. Již jsme zaznamenali, že nám přihlášky ke studiu od uchazečů, kteří ji posílali poštou, nebyly doručeny. Děkujeme za spolupráci.

V souvislosti s platným zněním opatření obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 ředitel školy může ukončit hodnocení přijímacího řízení v řádném termínu a zveřejnit seznam přijatých uchazečů nejdříve 19. května 2021.

 

6. 4. 2021 | UPOZORNĚNÍ
Dne 6.4.2021 byl zprovozněn nový školní server. V této souvislosti upozorňujeme, že KLASIFIKACE ON-LINE v programu BAKALÁŘI, funguje na nové adrese, a to: https://bakalari.shskladno.cz/. Děkujeme za pochopení

Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

Cíl projektu: Zkvalitnění řízení a zvýšení kvality vzdělávání

 

plakát A3 vertikálně-1.jpg