Nástěnka pro žáky
22. 3. 2023 | Třídní schůzky SHŠ

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. - 3. ročníku se uskuteční ve středu 12. 4. 2023 v 16:30 hod.  

17. 3. 2023 | Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám ve šk. roce 2022/2023 bude zahájen v pondělí 20. 3. a je určen pro uchazeče, kteří si podali přihlášku ke studiu na naší školeÚčast je dobrovolná a uchazeč se může zúčastnit všech termínů - viz odkaz. Kurz je ZDARMA. 

16. 3. 2023 | Sdělení uchazečům k přijímacímu řízení

Uchazečům, kteří si podali přihlášku ke studiu, byla odeslána na kontaktní email POZVÁNKA KE KONÁNÍ JEDNOTNÝCH TESTŮ V RÁMCI JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY. Pokud jste email neobdrželi, sdělte tuto skutečnost písemně na email: sekretariat@shskladno.cz. Děkujeme

10. 2. 2023 | Výuka stevardů ve výcvikovém středisku CATC
Dne 9. února 2023 se žáci 4.A - Stevardi - zúčastnili výuky na Letišti Václava Havla Praha ve výcvikovém středisku CATC (Czech Aviation Training Centre) - VIZ FOTOGALERIE.

 

 

Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

Cíl projektu: Zkvalitnění řízení a zvýšení kvality vzdělávání

 

 

Dny otevřených dveří

8. listopadu 2022 (úterý) 

8. prosince 2022 (čtvrtek) 

10. ledna 2023 (úterý) 

vždy od 15:00 do 17:00 hodin