Nástěnka pro žáky
18. 6. 2024 | Informace pro budoucí 1. ročníky

Upozorňujeme budoucí žáky prvního ročníku ve šk. r. 2024/2025 a jejich zákonné zástupce, že do 20. 6. 2024 do 14:00 hodin je nutné odevzdat ve škole vyplněné dokumenty, které obdrželi na Informativní schůzce 5. června 2024!

12. 6. 2024 | MZ PODZIM 2024

Žáci, kteří chtějí konat MATURITNÍ ZKOUŠKU v termínu PODZIM 2024 musí podat přihlášku řediteli školy nejpozději do úterý 25. června 2024.

Přihlášky jsou pro žáky připravené k vyplnění u ředitele školy každý všední den mezi 8. - 14. hodinou.

7. 11. 2023 | Nabídka pro žáky - Poznejte to nejzajímavější z New Yorku, Washingtonu D.C. a Philadelphie!

Bližší informace viz odkazy

LETÁK

BLIŽŠÍ INFORMACE

SOUHLAS ZZ

Vydáváme ISIC průkaz pro žáky naší školy

Dny otevřených dveří 2024/25

vždy od 15:00 do 17:00 hodin 

22. října 2024 (úterý)

12. prosince 2024 (čtvrtek)

14. ledna 2025 (úterý)