Nástěnka pro žáky
2. 3. 2021 | Sdělení uchazečům k přijímacímu řízení

Vážení rodiče, vážený uchazeči,

v souladu s vydaným Opatřením obecné povahy MŠMT ze dne 5. ledna 2021 čj. MSMT-43073/2020-3, odst. IV., rozhodla ředitelka školy o nekonání školní přijímací zkoušky. (Celé znění OOP MŠMT ZDE)

Všem uchazečům, kteří podali přihlášku ke studiu na naši školu, budou na kontaktní email (nejpozději do 19. března 2021) odeslány podrobnější informace k přijímacímu řízení.

Pokud nejpozději do 19. března 2021 neobdržíte email s informacemi k přijímacímu řízení, sdělte nám tuto skutečnost neprodleně na kontaktní email: sekretariat@shskladno.cz nebo telefonicky na číslo: 602 645 500. Již jsme zaznamenali, že nám přihlášky ke studiu od uchazečů, kteří ji posílali poštou, nebyly doručeny. Děkujeme za spolupráci.

Informace k Přípravnému kurzu k přijímacím zkouškám: Vzhledem k tomu, že uchazeči o studium na naší škole budou letos přijati bez přijímacích zkoušek, nebudou se v tomto školním roce konat ani přípravné kurzy k přijímací zkoušce.

 

27. 2. 2021 | INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 27. ÚNORA 2021

Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021 - podrobné informace viz odkaz: https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna.

 

10. 2. 2021 | Přihlášky ke studiu SHŠ

Uchazeči o studium na naší škole mohou přihlášky ke studiu zaslat poštou nebo doručit osobně do školy po předchozí telefonické domluvě (alespoň den předem) - kontaktní telefon 602 645 500 (event. 606 619 461). Děkujeme.

Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je do 1. března 2021. 

Podrobné informace k přihláškám, včetně tiskopisů a návodu pro vyplnění přihlášky, najdete v odkazu: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

 

Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

Cíl projektu: Zkvalitnění řízení a zvýšení kvality vzdělávání

 

plakát A3 vertikálně-1.jpg