Příloha programu pro žáky s SPU

ÚSPĚŠNĚ STUDOVAT LZE I S SPU

Absolventi Střední hotelové školy, s.r.o. v Kladně hovoří o svých zkušenostech.

Marek i Ladislav ukončili studium na střední hotelové škole v Kladně v červnu 2010, maturitní zkoušky zvládli oba bez problémů. Položili jsme jim následující otázky:

  1. Jaké máte znevýhodnění v rámci SPU?
  2. Jak k Vám přistupovali na základní škole?
  3. Jak se Vám studovalo na střední hotelové škole v Kladně? Jaký byl přístup vedení školy, učitelů, spolužáků?
  4. Čemu se v současné době věnujete?
  5. Doporučili byste žákům 9. tříd ZŠ s podobným znevýhodněním studium na střední hotelové škole v Kladně?

Marek

1. Trpím dyslexií, kterou mi diagnostikovali v pedagogicko-psychologické poradně v 7. třídě základní školy.

2. Na ZŠ se snažili nastavit nějaký vhodný systém výuky, protože s podobnou
poruchou byli v ročníku další tři žáci. Ale bylo to velmi individuální.
Například náš učitel češtiny zavedl doučování, které se konalo 2krát týdně ráno před vyučováním. Ostatní si spíše mysleli, že se chceme „ulít”, nebo že se flákáme. Spousta učitelů na naše problémy nebrala vůbec zřetel a přistupovali k nám naprosto standardně.

3. Po základní škole jsem nejdříve dva roky studoval na Střední průmyslové škole na Třebešíně v Praze 10, kde se zaměřují na žáky se specifickými poruchami učení. Nejdříve jsem musel podstoupit speciální psychologické testy, na jejichž základě jsem byl přijat. Ostatní spolužáci, kteří neměli SPU, žádné takové testy absolvovat nemuseli. Při výuce jsem byl pak nemile překvapen, protože učitelé k nám, dyslektikům, nakonec vůbec nepřistupovali jiným způsobem než k ostatním žákům.

Po dvou letech jsem tedy přestoupil na střední hotelovou školu v Kladně. Byl jsem tam nadmíru spokojen. Jakmile přijde řeč na „hotelovku”, nemůžu říct nic jiného než: „Výborná škola, učitelé, celý kolektiv.” Už na začátku studia jsem seznámil vedení školy se svými problémy a potřebami a vyšli mi ve všem vstříc.

4. Po úspěšné maturitě jsem byl přijat na vysokou školu. V budoucnu bych rád dokončil vysokoškolské studium, ať už bakalářské nebo inženýrské.
Studuji management cestovního ruchu a po dokončení VŠ bych chtěl pracovat v rodinné firmě.

5. Studium na střední hotelové škole v Kladně bych určitě doporučil. Zvláště těm, nad kterými učitelé na základní škole tzv. „zlomili hůl” a oni sami si myslí, že v životě mají na víc, než jít na nějaké učiliště. Moc dobře si pamatuju na učitelku fyziky, která mi v 9. třídě řekla, že nikdy nemůžu dokončit střední školu
s maturitou. Když jsem jí pak ukázal maturitní vysvědčení, omluvila se mi.

Ladislav

1. Mám SPU, vrozený šedý zákal, astigmatismus a další potíže, které souvisejí se zrakem.

2. Chodil jsem na 5. ZŠ v Rozdělově. Na základní školu jsem nastoupil až
v 7 letech, protože jsem byl na operaci očí. Na ZŠ jsem se cítil velmi dobře,
učitelé mi většinou zvětšovali text, protože počítače se tehdy ještě moc
nevyužívaly.

3. Původně jsem chtěl studovat na průmyslovce a věnovat se počítačům, ale
kvůli potížím se zrakem jsem nakonec zvolil, po poradě s rodiči, střední hotelovou školu v Kladně, a nelituji. Na začátku jsem měl potíže přizpůsobit se odlišnému tempu, a i učitelé si museli zvykat na žáka s takovými problémy, jaké mám já. Kompenzační pomůcky jsem samozřejmě mohl používat, ale já jsem toho moc nevyužíval, protože jsem se nechtěl odlišovat od ostatních spolužáků. Brzy jsme si všichni na sebe zvykli, učitelé mě zkoušeli většinou ústně a případné písemné testy mi zvětšovali.

4. Maturitní zkoušky jsem úspěšně zvládl, slohovou práci z češtiny jsem
mohl psát na počítači, ústní zkoušky proběhly bez jakýchkoli problémů. Příští
rok bych se chtěl dostat na vysokou školu ekonomického zaměření. Rád bych
také vycestoval do zahraničí, abych nasbíral nějaké zkušenosti.

V současné době pracuji jako obchodní zástupce u jedné kladenské
společnosti. Zodpovídám za objednávky, jejich plnění a odbyt a dohlížím na práci zaměstnanců v provozním oddělení společnosti. Tuto pozici jsem získal
po tříkolovém výběrovém řízení, kterého se zúčastnilo 20 uchazečů.

5. Střední hotelovou školu bych žákům ZŠ určitě doporučil, vyučující jsou zde velmi vstřícní. V mém případě ovšem studium vyžadovalo také více domácí přípravy, se kterou mi pomáhali i moji rodiče.