EUROPASS

Europass – dodatek k osvědčení

- evropský soubor dokladů o vzdělání držitele. Usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a uchazeči o práci, studenty a vzdělávacími institucemi v celé EU. Vydává se v českém a anglickém jazyce.