EUROPASS

Europass – dodatek k osvědčení je evropský soubor dokladů o vzdělání držitele. Usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a uchazeči o práci, studenty a vzdělávacími institucemi v celé EU. Vydává se v českém, anglickém a německém jazyce.

Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání, který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na europass.cz. Dodatek je platný pouze s originálem absolventského vysvědčení a musí korespondovat kódem
a názvem oboru, formou studia a adresou školy. Dodatky jsou k dispozici ke stažení absolventům z příslušného školního roku. Absolventi z let předchozích si mohou kdykoliv zažádat individuálně u Národního centra Europass.

65-42-M/01 Hotelnictví (denní studium) - CZ

65-42-M/01 Hotelnictví (denní studium) - EN

65-42-M/01 Hotelnictví (denní studium) - DE

 

Více informací viz odkaz: https://europass.cz/co-je-europass/dodatek-k-osvedceni