EUROPASS

Europass – dodatek k osvědčení je evropský soubor dokladů o vzdělání držitele. Usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a uchazeči o práci, studenty a vzdělávacími institucemi v celé EU. Vydává se v českém, anglickém a německém jazyce.

Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na edo.europass.cz. Pokud zde dodatek ke svému oboru nenajdete (dodatek musí mít stejný kód a název oboru jako Vaše absolventské vysvědčení), zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na edo.europass.cz. Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o závěrečné zkoušce, výučním listem nebo vysvědčením o maturitní zkoušce.

 

65-42-M/01 Hotelnictví (denní studium) - CZ

65-42-M/01 Hotelnictví (denní studium) - EN

65-42-M/01 Hotelnictví (denní studium) - DE