Vyhlášení výsledků I. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 - VIZ ODKAZ!