STRÁNKY SE PRŮBĚŽNĚ UPRAVUJÍ

Vyhlášení výsledků řádného termínu přijímacího řízení

V I. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 byli přijati uchazeči s těmito evidenčními čísly: VIZ ODKAZ!