Vyhlášení výsledků řádného termínu přijímacího řízení

V I. kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 byli přijati uchazeči s těmito evidenčními čísly: VIZ ODKAZ!

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. do 16. května 2023.

Osobně můžete doručit do školy zápisový lístek každý všední den od 7:00 do 13:00 hodin. Pokud vám tento termín nevyhovuje, ozvěte se na tel. 602 645 500.