Vyhlášení výsledků řádného termínu přijímacího řízení

V I. kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 byli přijati uchazeči s těmito evidenčními čísly: VIZ ODKAZ!

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. do __. června 2023.

Osobně můžete doručit do školy zápisový lístek každý všední den od 7:00 do 13:00 hodin. Pokud vám tento termín nevyhovuje, ozvěte se na tel. 602 645 500.