Studijní obory

Absolventům základní školy nabízíme čtyřletý obor s maturitou HOTELNICTVÍ (65-42-M/01)

Žáci si mohou zvolit z nabídky dvou školních vzdělávacích programů: