Studijní obory

Absolventům základní školy nabízíme čtyřletý obor s maturitou HOTELNICTVÍ (65-42-M/01)

Žáci si pro své studium mohou vybrat jedno ze tří nabízených odborných zaměření školního vzdělávacího programu HOTELNICTVÍ A TURISMUS: