ŠVP – Hotelnictví a turismus

Společná část maturitní zkoušky

 1. povinná   zkouška  Český jazyk a literatura - didaktický test
 2. povinná   zkouška

 Cizí jazyk (AJ nebo NJ) - didaktický test, včetně   poslechového   subtestu 

 nebo

 Matematika - didaktický test   

 Nepovinná   zkouška

 Druhý cizí jazyk (AJ nebo NJ), matematika, občanský a   společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis,   zeměpis, dějiny umění – didaktický test. Žák si   může (ale   nemusí) zvolit z nabídky maximálně 3 nepovinné zkoušky.   Nemůže konat nepovinnou zkoušku   z předmětu, z něhož  koná povinnou zkoušku.

   

Profilová část maturitní zkoušky

 1. povinná   profilová   zkouška  Český jazyk a literatura
  • písemná práce 
  • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 2. povinná   profilová   zkouška  Cizí jazyk (AJ nebo NJ)
  • písemná práce 
  • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 3. povinná   profilová   zkouška

 Hotelnictví a turismus - zkouška   z odborných předmětů Hotelový   provoz, Zeměpis cestovního   ruchu, Cestovní ruch

 ústní zkouška před zkušební   maturitní komisí
 4. povinná   profilová   zkouška

 Ekonomika – zkouška z   odborných předmětů   Ekonomika,  Účetnictví,   Marketing  a management

 ústní zkouška před zkušební   maturitní komisí
 5. povinná   profilová   zkouška

 Soubor odborných předmětů v   návaznosti na zaměření praxe   (gastronomie nebo cestovní ruch)

 praktická zkouška

Žák/yně může podat ředitelce školy písemnou "Žádost o nahrazení povinné zkoušky z cizího jazyka v rámci PČ MZ výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky podle SERRJ" nejpozději do 31. března 2024

 

 ŠVP – Stevard/stevardka

 Společná část maturitní zkoušky

 1. povinná   zkouška  Český jazyk a literatura - didaktický test
 2. povinná   zkouška

 Cizí jazyk (AJ nebo NJ) - didaktický test, včetně   poslechového   subtestu 

 nebo

 Matematika - didaktický test

 Nepovinná   zkouška

 Druhý cizí jazyk (AJ nebo NJ), matematika, občanský a   společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie,       dějepis,   zeměpis, dějiny umění – didaktický test. Žák si   může (ale   nemusí) zvolit z nabídky maximálně 3       nepovinné zkoušky.   Nemůže konat nepovinnou zkoušku   z předmětu, z něhož koná   povinnou zkoušku.

   

Profilová část maturitní zkoušky

 1. povinná   profilová   zkouška  Český jazyk a literatura
  • písemná práce
  • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 2. povinná   profilová   zkouška  Cizí jazyk (AJ nebo NJ)
  • písemná práce 
  • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 3. povinná   profilová   zkouška

 Hotelnictví a turismus - zkouška   z odborných předmětů Hotelový   provoz, Zeměpis cestovního   ruchu, Cestovní ruch

 ústní zkouška před zkušební   maturitní komisí
 4. povinná   profilová   zkouška  Komunikace ve službách  ústní zkouška před zkušební   maturitní komisí
 5. povinná   profilová   zkouška

 Soubor odborných předmětů v   návaznosti na předmět učební   praxe (palubní služby)

 praktická zkouška

Žák/yně může podat ředitelce školy písemnou "Žádost o nahrazení povinné zkoušky z cizího jazyka v rámci PČ MZ výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky podle SERRJ" nejpozději do 31. března 2024