Otázky a odpovědi

Odpovědi na dotazy z řad široké veřejnosti.

Mnozí obyvatelé ani nevědí, že v Kladně působí střední hotelová škola. Kde sídlí? Jsme střední odborná škola, která sídlí přímo v centru města, na pěší zóně, u Floriánské kaple.

Jaký obor u vás žáci mohou studovat? Již řadu let se zaměřujeme na obor Hotelnictví. Obor je 4letý, ukončený maturitní zkouškou a je určen absolventům základních škol. Uchazečům nabízíme školní vzdělávací program HOTELNICTVÍ A TURISMUS, u kterého si žáci mohou pro své studium zvolit jedno ze tří nabízených odborných zaměření, a to:

  • Hotelnictví a gastronomie
  • Cestovní ruch
  • Stevard/stevardka.

Co dalšího může škola zájemcům o studium nabídnout? Máme dobré zkušenosti s výukou žáků se specifickými poruchami učení – dysleksií, dysortografií, dyskalkulií, proto jsme pro tyto žáky připravili program zaměřený na úspěšné zvládnutí středoškolského studia. Struktura maturitní zkoušky je u našeho oboru Hotelnictví koncipována tak, aby byla vhodná pro žáky s těmito poruchami.

Jste soukromá škola, žáci u vás platí školné. Jak je vysoké? Školné je 20.700,- Kč ročně, žáci ale mohou požádat o splátkový kalendář.

Kdy se zájemci o informace mohou přijít do školy podívat? Zájemce srdečně zveme na dny otevřených dveří:

10. – 11. října 2023 se bude naše škola prezentovat na VELETRHU VZDĚLÁVÁNÍ - Dům kultury Kladno, nám. Sítná 3127

7. listopadu 2023 (úterý) od 15:00 do 17:00 hodin - Floriánské náměstí 350

7. prosince 2023 (čtvrtek) od 15:00 do 17:00 hodin - Floriánské náměstí 350

16. ledna 2024 (úterý) od 15:00 do 17:00 hodin - Floriánské náměstí 350

 

Návštěva školy po předchozí domluvě možná kdykoli.