Otázky a odpovědi

Odpovědi na dotazy z řad široké veřejnosti.

Mnozí obyvatelé ani nevědí, že v Kladně působí střední hotelová škola. Kde sídlí? Jsme střední odborná škola, která sídlí přímo v centru města, na pěší zóně, u Floriánské kaple.

Jaký obor u vás žáci mohou studovat? Již řadu let se zaměřujeme na obor Hotelnictví. Obor je 4letý, ukončený maturitní zkouškou a je určen absolventům základních škol.Uchazečům nabízíme 2 školní vzdělávací programy, proto si žáci mohou pro své studium zvolit:

buď program Hotelnictví a turismus, kde je studium více zaměřeno na budoucí uplatnění v gastronomii, stravování a cestovním ruchu v roli zaměstnance či podnikatele, nebo program Stevard/stevardka, který je více zaměřen na palubní servis a komunikaci s klientem u dopravních společností.

Co dalšího může škola zájemcům o studium nabídnout? Máme dobré zkušenosti s výukou žáků se specifickými poruchami učení – dysleksií, dysortografií, dyskalkulií, proto jsme pro tyto žáky připravili program zaměřený na úspěšné zvládnutí středoškolského studia. Struktura maturitní zkoušky je u našeho oboru Hotelnictví koncipována tak, aby byla vhodná pro žáky s těmito poruchami.V rámci výuky ICT nabízíme možnost testování počítačové gramotnosti a získání mezinárodně uznávaného certifikátu – testovací místnost funguje přímo v budově školy.

Jste soukromá škola, žáci u vás platí školné. Jak je vysoké? Školné je 18 000 ročně, žáci ale mohou požádat o splátkový kalendář.

Kdy se zájemci o informace mohou přijít do školy podívat? Zájemce srdečně zveme na dny otevřených dveří:

11. – 12. října 2022 se bude naše škola prezentovat na VELETRHU VZDĚLÁVÁNÍ - Dům kultury Kladno, nám. Sítná 3127

8. listopadu 2022 (úterý) od 15:00 do 17:00 hodin - Floriánské náměstí 350

8. prosince 2022 (čtvrtek) od 15:00 do 17:00 hodin - Floriánské náměstí 350

10. ledna 2023 (úterý) od 15:00 do 17:00 hodin - Floriánské náměstí 350

 

Návštěva školy po předchozí domluvě možná kdykoli.

Nabízíte například také nějaké akce pro budoucí žáky? Základním školám a zejména žákům 9. ročníků nabízíme soutěž „Prostři stůl“, kde žáci v doprovodu svého vyučujícího získají informace o zásadách správného stolování a mohou si formou soutěže vyzkoušet prostření slavnostní tabule. Další nabídkou je procházka historickým centrem s výkladem, při němž se žáci mohou dozvědět něco nového o svém městě.