Kontaktní informace

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název školy:

Střední hotelová škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Adresa školy:

Floriánské náměstí 350, 272 01 Kladno

Zřizovatel školy:

Ing. Věra Kučerová, Vladimír Kučera, DiS.

IČO:

25 07 49 97

Úřední hodiny:

Po – Čt od 7:45 do 14:00 hodin

Pá od 7:45 do 12:00 hodin

Bankovní spojení:

27-3766300297/0100

VEDENÍ ŠKOLY

Ředitelka školy:

Ing. Věra Kučerová, tel.: 606 619 461, 312 248 751
email: reditel@shskladno.cz

Zástupce ředitelky školy:

Ing. Pavel Chaloupka, tel.: 602 645 500, 312 248 751
email: zastupce@shskladno.cz

 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Jméno a příjmení

Předmět

Email

Bartoš Dalibor, Mgr.

Anglický jazyk, Občanská výchova 

bartos@shskladno.cz

Doubnerová Jana, Ing.

Ekonomika, Informatika, Komunikace ve službách, Marketing a management, Právo v podnikání, Hotelový provoz – software

doubnerova@shskladno.cz 

Frantová Ladislava, Mgr.

Anglický jazyk

frantova@shskladno.cz

Grillová Blanka, Mgr.

Německý jazyk

grillova@shskladno.cz

Gudkova Ruslana, Bc.

Matematika, Ruský jazyk

gudkova@shskladno.cz

Helcl Petr, Mgr.

Německý jazyk, Zeměpis cestovního ruchu, Cestovní ruch, Praxe v cestovním ruchu

helcl@shskladno.cz 

Chaloupka Pavel, Ing.

Informatika, Práce s počítačem

chaloupka@shskladno.cz 

Korach Jakub

Český jazyk a komunikace, Literární výchova, Komunikace ve službách

korach@shskladno.cz 

Krpatová Lenka

Praxe – palubní služby, Anglický jazyk

krpatova@shskladno.cz

Kučerová Věra, Ing.

Účetnictví

reditel@shskladno.cz 

Mc Bride Maryam, Bc., MBA, DBA

Anglický jazyk

mcbride@shskladno.cz

Michálková Lenka, Mgr.

Nauka o výživě, Dějepis, Občanská výchova

michalkova@shskladno.cz

Mišková Lenka, Bc.

Komunikace ve službách

miškova@shskladno.cz

Mráz Patrik

Praktická cvičení - gastronomie (TOS a TPP)

mraz@shskladno.cz

Mrázková Mária, Mgr.

Matematika, Základy přírodních věd

mrazkova@shskladno.cz

Nešvera Martin

Tělesná výchova

nesvera@shskladno.cz

Ráž Josef, Bc.

Odborné předměty – gastronomie (TOS a TPP),  Hotelový provoz, Praxe – gastronomie

raz@shskladno.cz

Roubalová Kateřina

Tělesná výchova

roubalova@shskladno.cz

 

SEKRETARIÁT ŠKOLY

Sekretariát SHŠ

tel. 602 645 500, 312 248 751

Renata Mlýnková

email: sekretariat@shskladno.cz

 

PORADENSTVÍ A METODIKA

Výchovné poradenství a podpora žáků se speciálními potřebami

Ing. Věra Kučerová

Metodik prevence

Jakub Korach

Metodik ICT

Ing. Pavel Chaloupka