Střední hotelová škola, s.r.o. působí v kladenském regionu od 90. let, od roku 1999 jako součást vzdělávacího subjektu s názvem Střední hotelová škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.

Škola má výhodné umístění – sídlí v centru Kladna na pěší zóně u Floriánské kaple, v blízkosti autobusového nádraží i zastávek MHD.

Střední hotelová škola  se zaměřuje na výuku oboru HOTELNICTVÍ, který je určen absolventům základních škol, je čtyřletý, zakončený maturitní zkouškou. V současné době si žáci pro své studium mohou vybrat jedno ze tří nabízených odborných zaměření školního vzdělávacího programu HOTELNICTVÍ A TURISMUS:

  • Hotelnictví a gastronomie
  • Cestovní ruch
  • Stevard/stevardka

Od školního roku 2010/2011 škola rozšířila svou vzdělávací nabídku o program pro žáky se specifickými poruchami učení.

 

Vyšší odborná škola se zaměřuje na denní i dálkovou formu studia a studium nabízí absolventům středních škol a středních odborných učilišť ukončených maturitní zkouškou. V současné době nabízíme uchazečům o studium studijní obor Veřejná správa.