Školné

1. – 4. ročník: 10.350,– Kč/pololetí
 
Číslo účtu: 27-3766300297/0100
Variabilní symbol: rodné číslo žáka
 

Roční školné je splatné ve dvou splátkách

(po dohodě možnost rozložení plateb):

Za 1. pololetí: vždy k 1. září příslušného školního roku
Za 2. pololetí: vždy k 5. lednu příslušného školního roku