Školné

1. – 4. ročník: 9.000,– Kč/pololetí
Číslo účtu: 27-3766300297/0100
Variabilní symbol: rodné číslo žáka

Školné je splatné ve dvou splátkách

(po dohodě možnost rozložení plateb):

Za 1. pololetí: vždy k 5. srpnu příslušného školního roku
Za 2. pololetí: vždy k 5. lednu příslušného školního roku