V březnu 2023 jsme na hodinách ruštiny začali hru „Pojďme se navzájem poznat“, které se účastní školy z jiných zemí, kde se také učí ruština. Během hodin měli žáci online spojení se zahraničními školami. Cílem hry je odhadnout stát, ve kterém se škola nachází. Žáci se mohli ptát v ruštině jen tak, aby se na dotaz mohlo odpovědět ANO nebo NE.