Školská rada 

Členové jmenovaní zřizovatelem
  • Ing. Zuzana Topinková
  • Ing. Pavel Chaloupka
Členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků
  • René Švestka
  • Rudolf Fiala
Členové zvolení pedagogickými pracovníky školy
  • Ing. Jana Doubnerová
  • Jakub Korach

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. r. 2022-2023