Termíny MZ 2022/2023

 STRÁNKY SE PRŮBĚŽNĚ UPRAVUJÍ

Harmonogram maturitních zkoušek ve školním roce 2022/2023:

Činnost 

Třída

Termín

Podání přihlášek k maturitní zkoušce v jarním termínu 2023 (i opravné a náhradní)

4.A

 1. prosince 2022

Odevzdání žákovského seznamu literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

4.A

31. 3. 2023

Odevzdání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části řediteli školy

4.A

31. 3. 2023

Odevzdání ročníkové práce

4.A

31. 3. 2023

Písemná práce z ČJL

4.A

 3. 4. 2023

Písemná práce z AJ 

4. A

 4. 4. 2023

Praktická zkouška

4. A

 25. - 27. 4. 2023
Vydání ročníkového vysvědčení 

4. A

 28. 4. 2023
Didaktický test AJ

4. A

 2. 5. 2023 ve 13:30
Didaktický test z ČJL

4. A

 3. 5. 2023   v 8:00
Volno na přípravu k maturitní zkoušce

4. A

 29. 5. - 2. 6. 2023
Ústní maturitní zkoušky

4. A

 5. - 7. 6. 2023 

 

Maturitní zkouška – podzim 2023 

Podání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním termínu (opravné a náhradní zkoušky) 

4. A

nejpozději do _. června 2023