Termíny MZ 2023/2024

Harmonogram maturitních zkoušek ve školním roce 2023/2024:

Činnost 

Třída

Termín

Podání přihlášek k maturitní zkoušce v jarním termínu 2024 (i opravné a náhradní)

4.A,4.B

 1. prosince 2023

Odevzdání žákovského seznamu literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

4.A,4.B

2. 4. 2024

Odevzdání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části řediteli školy

4.A,4.B

2. 4. 2024

Odevzdání ročníkové práce

4.A,4.B

2. 4. 2024

Písemná práce z ČJL

4.A,4.B

 8. 4. 2024

Písemná práce z AJ 

4.A,4.B

 9. 4. 2024

Vydání ročníkového vysvědčení 

4.A,4.B

 30. 4. 2024
Didaktický test AJ

4.A,4.B

 2. 5. 2024 ve 13:30
Didaktický test z ČJL

4.A,4.B

3. 5. 2024 v 8:00
Volno na přípravu k maturitní zkoušce

4.A,4.B

 13. - 17. 5. 2024
Praktická zkouška

4.A,4.B

 20. - 24. 5. 2024
Ústní maturitní zkoušky

4.A,4.B

 27. - 31. 5. 2024 

 

Maturitní zkouška – podzim 2024 

Podání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním termínu (opravné a náhradní zkoušky) 

4. A,4.B

nejpozději do 25. června
2024