Stránky se průběžně aktualizují

Termíny MZ 2023/2024

Harmonogram maturitních zkoušek ve školním roce 2023/2024:

Činnost 

Třída

Termín

Podání přihlášek k maturitní zkoušce v jarním termínu 2024 (i opravné a náhradní)

4.A,4.B

 1. prosince 2023

Odevzdání žákovského seznamu literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

4.A,4.B

31. 3. 2024

Odevzdání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části řediteli školy

4.A,4.B

31. 3. 2024

Odevzdání ročníkové práce

4.A,4.B

31. 3. 2024

Písemná práce z ČJL

4.A,4.B

 _. 4. 2024

Písemná práce z AJ 

4.A,4.B

 _. 4. 2024

Praktická zkouška

4.A,4.B

 __. - __. 4. 2024
Vydání ročníkového vysvědčení 

4.A,4.B

 __. 4. 2024
Didaktický test AJ

4.A,4.B

 _. 5. 2024 ve __:__
Didaktický test z ČJL

4.A,4.B

_. 5. 2024 ve __:__
Volno na přípravu k maturitní zkoušce

4.A,4.B

 __. _. - _. _. 2024
Ústní maturitní zkoušky

4.A,4.B

 _. - _. _. 2024 

 

Maturitní zkouška – podzim 2024 

Podání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním termínu (opravné a náhradní zkoušky) 

4. A,4.B

nejpozději do 25. června
2024