Program EU - ERASMUS+

Program EU -  Erasmus+ (KA102 – mobilita žáků v odborném vzdělávání)

 logosbeneficaireserasmusleft_cs.jpg

V červnu 2019 byl naší škole schválen projekt mobility žáků v odborném vzdělávání v rámci programu EU Erasmus+. Podle tohoto projektu vyjede ve školním roce 2019/2020 skupina žáků spolu s pedagogickým doprovodem na učební stáž do významného hotelu v Plymouthu (Anglie).

Vlastní mobilita se uskuteční ve druhé polovině března 2020 (pravděpodobně hned po jarních prázdninách), délka pobytu (včetně cesty) 14 dní. Žáci v 10 pracovních dnech absolvují „kolečko“ ve vybraném hotelu (kuchyně, restauace, recepce, pokojová služba), kde se budou moci detailně seznámit s praktickou stránkou chodu zahraničního mezinárodního hotelu a seznámit se s prací v jiném podnikatelském prostředí. Stáž je koncipována jako praktická výuka, po jejímž úspěšném zvládnutí žáci obdrží příslušná osvědčení.

Projekt je směrován primárně na žáky 2. a 3. ročníku a je určen pro 12 žáků, kteří budou vybráni z řad zájemců, u kterých bude školní komise posuzovat způsobilost k absolvování projektu po stránce jazykové, odborné i osobní. Na základě bodového hodnocení z těchto tří oblastí bude sestaven seznam 12 vybraných žáků a několika jejich náhradníků. Výběr se uskuteční v 1. pololetí školního roku 2019/2020.

Z projektu Erasmus+ mají žáci hrazenu cestu do Plymouthu (Anglie) a zpět (busem nebo letecky/vlakem), ubytování, praktickou výuku v hotelu a kapesné.

Informace o tomto projektu budeme průběžně aktualizovat.

 

Datum poslední aktualizace: 27.9.2019