Praktická maturitní zkouška

Praktická zkouška v rámci profilové maturitní zkoušky ve školním roce 2022/23
obor vzdělání: Hotelnictví

Konání praktické maturitní zkoušky se řídí § 18 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zadání praktické zkoušky, délku a způsob jejího konání stanoví ředitel školy – podle § 18 odst. (l) příslušné vyhlášky.

Podmínkou pro připuštění žáka k vykonání praktické maturitní zkoušky je odevzdání ročníkové práce nejpozději do 31. března 2023 a její hodnocení alespoň stupněm dostatečným.

Praktická zkouška podle zaměření praxe:
1. Zaměření předmětu učební praxe na gastronomii

Praktická zkouška má podobu slavnostní gastronomické akce. Je konána společně více žáky (podle skupin na výuku předmětu praxe). V rámci týmové práce má každý žák stanoveny své úkoly, žáci jsou hodnoceni jednotlivě. Nejpozději 2 týdny před konáním praktické zkoušky stanoví ředitel školy témata, skupina si jedno téma vylosuje. Praktická zkouška trvá nejdéle 3 dny a zahrnuje přípravu akce, včetně zpracování protokolu, a její realizaci pro partnery pozvané školou.

2. Zaměření předmětu učební praxe na cestovní ruch

Praktická zkouška má podobu přípravy a realizace produktu cestovní kanceláře (jednodenního zájezdu). V rámci týmové práce má každý žák stanoveny své úkoly, žáci jsou hodnoceni jednotlivě. Nejpozději 2 týdny před konáním praktické zkoušky stanoví ředitel školy cílovou destinaci zájezdu. Podrobnosti zadání (navštívené památky, časový rozsah akce, požadavky na ubytování, stravování, chronologickou a topografickou přípravu, délku projevu žáků, … a pokyny pro zpracování výstupů a způsob hodnocení stanoví učitel předmětu praxe. Praktická zkouška trvá nejvýše tři dny, přičemž samotná realizace akce proběhne v jednom dni. Návrh hodnocení podává zkušební komisi učitel předmětu praxe.

3. Zaměření předmětu učební praxe na palubní služby

Praktická zkouška má dvě části, které obě proběhnou v jeden den. V první části zkoušky žáci řeší několik modelových situací. Tato část je konána společně více žáky a trvá nejvýše 2 hodiny pro jednu skupinu. V rámci týmové práce má každý žák stanoveny své úkoly. Druhá část – ústní praktická zkouška – trvá 15 minut. Žák si při ní losuje jedno ze stanovených témat - viz odkaz. Žáci jsou hodnoceni jednotlivě, návrh hodnocení podává zkušební komisi učitel předmětu praxe.

 

24. září 2022