Praktická maturitní zkouška

Praktická zkouška v rámci maturitní zkoušky ve školním roce 2021/22
obor vzdělání: Hotelnictví

Konání praktické maturitní zkoušky se řídí § 18 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zadání praktické zkoušky, délku a způsob jejího konání stanoví ředitel školy – podle § 18 odst. (l) příslušné vyhlášky.

Podmínkou pro připuštění žáka k vykonání praktické maturitní zkoušky je odevzdání ročníkové práce nejpozději do 31. března 2022 a její hodnocení alespoň stupněm dostatečným.

Praktická zkouška podle zaměření praxe:
1. Zaměření předmětu učební praxe na gastronomii

Praktická zkouška má podobu slavnostní gastronomické akce. Je konána společně více žáky (podle skupin na výuku předmětu praxe). V rámci týmové práce má každý žák stanoveny své úkoly, žáci jsou hodnoceni jednotlivě. Nejpozději 2 týdny před konáním praktické zkoušky stanoví ředitel školy témata, skupina si jedno téma vylosuje. Praktická zkouška trvá nejdéle 3 dny a zahrnuje přípravu akce, včetně zpracování protokolu, a její realizaci pro partnery pozvané školou.

2. Zaměření předmětu učební praxe na cestovní ruch

Praktická zkouška má podobu prezentace produktu cestovního ruchu. Je konána individuálně. Na projektu, jehož výsledkem je produkt cestovního ruchu a má podobu ročníkové práce, žák pracuje v rámci předmětu praxe a předmětu práce s počítačem. Témata projektu, pokyny pro zpracování a způsob hodnocení stanoví učitel předmětu praxe. Praktická zkouška formou prezentace se koná v jednom dni, trvá 30 minut a může mít podobu veřejného vystoupení. Žák je hodnocen individuálně, návrh hodnocení podávají zkušební komisi učitel předmětu praxe a předmětu práce s počítačem.

3. Zaměření předmětu učební praxe na palubní služby

Praktická zkouška má dvě části, které obě proběhnou v jeden den. V první části zkoušky žáci řeší několik modelových situací. Tato část je konána společně více žáky a trvá nejvýše 2 hodiny pro jednu skupinu. V rámci týmové práce má každý žák stanoveny své úkoly. Druhá část – ústní praktická zkouška – trvá 15 minut. Žák si při ní losuje jedno ze stanovených témat - viz odkaz. Žáci jsou hodnoceni jednotlivě, návrh hodnocení podává zkušební komisi učitel předmětu praxe.

 

24. září 2021