Praktická maturitní zkouška

Praktická zkouška v rámci profilové maturitní zkoušky ve školním roce 2023/24
obor vzdělání: Hotelnictví

Konání praktické maturitní zkoušky se řídí § 18 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zadání praktické zkoušky, délku a způsob jejího konání stanoví ředitel školy – podle § 18 odst. (l) příslušné vyhlášky.

Podmínkou pro připuštění žáka k vykonání praktické maturitní zkoušky je odevzdání ročníkové práce nejpozději do 31. března 2024 a její hodnocení alespoň stupněm dostatečným.

Praktická zkouška podle zaměření praxe:
1. Zaměření předmětu učební praxe na gastronomii

Praktická zkouška má podobu slavnostní gastronomické akce. Je konána společně více žáky (podle skupin na výuku předmětu praxe). V rámci týmové práce má každý žák stanoveny své úkoly, žáci jsou hodnoceni jednotlivě. Téma slavnostní akce stanoví ředitel školy nejpozději 2 týdny před konáním praktické zkoušky Praktická zkouška trvá nejdéle 3 dny a zahrnuje přípravu akce a její realizaci pro maturitní komisi a partnery pozvané školou.

 

2. Zaměření předmětu učební praxe na cestovní ruch

Praktická zkouška má podobu přípravy a realizace produktu cestovní kanceláře (jednodenního nebo dvoudenního zájezdu). V rámci týmové práce má každý žák stanoveny své úkoly, žáci jsou hodnoceni jednotlivě. Nejpozději 2 týdny před konáním praktické zkoušky stanoví ředitel školy cílovou destinaci zájezdu. Podrobnosti zadání (navštívené památky, časový rozsah akce, požadavky na ubytování, stravování, chronologickou a topografickou přípravu, délku projevu žáků, a pokyny pro zpracování výstupů a způsob hodnocení stanoví učitel předmětu praxe. Praktická zkouška trvá tři nebo čtyři dny (podle počtu žáků), přičemž dva dny jsou vyhrazeny na přípravu ve škole a samotná realizace akce proběhne v jednom nebo dvou dnech. Návrh hodnocení podává zkušební komisi učitel předmětu praxe.

3. Zaměření předmětu učební praxe na palubní služby

Praktická zkouška má dvě části, které proběhnou ve dvou různých dnech. První část konají žáci individuálně. Každý žák si při ní losuje jedno ze stanovených témat. Tato část trvá celkem 30 minut pro každého žáku (z toho je 15 minut vyhrazeno na přípravu). V druhé části zkoušky žáci řeší několik modelových situací. Tato část je konána společně více žáky a trvá nejvýše 45 minut pro jednu skupinu. V rámci týmové práce má každý žák stanoveny své úkoly. Žáci jsou hodnoceni jednotlivě, návrh hodnocení podává zkušební komisi učitel předmětu praxe.

Témata, resp. otázky k oběma částem zkoušky platná pro školní rok 2023/2024, jsou zde (odkaz).

 

21. září 2023