Nástěnka pro žáky

ŘEDITELSKÉ VOLNO

22.09.2020
Ředitelka školy v souvislosti s výzvou ministra zdravotnictví vyhlašuje na pátek 25. září 2020 ředitelské volno.

ZMĚNA TERMÍNU - třídní schůzky 1. ročníků SHŠ

22.09.2020
Ředitelka školy zrušila termín třídních schůzek pro rodiče žáků 1. ročníků, které se měly uskutečnit ve čtvrtek 24. září 2020. Náhradní termín bude včas oznámen.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

18.09.2020

Roušky – od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). 

Celá zpráva ministra zdravotnictví VIZ PŘÍLOHA.

Sdělení pro žáky - nový opravný termín ÚMZ

17.09.2020
Nový termín opravné ÚMZ byl stanoven na úterý 22. 9. 2020. Žákům byly rozeslány pozvánky na kontaktní emaily.

Důležitá informace pro žáky SHŠ

15.09.2020
Od středy 16. září 2020 bude v plném rozsahu obnovena prezenční výuka SHŠ. Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu hodin vyvěšeného na webu školy. TĚŠÍME SE NA VÁS!

Zahájení šk. roku 2020/21

28.08.2020

V úterý 1. září v 8:00 hodin začíná školní rok 2020/2021. Žákům přejeme mnoho úspěchů v novém školním roce a učitelům pevné nervy.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

23.06.2020

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. Uchazeči budou přijímáni od středy 24. 6. 2020 průběžně dle pořadí došlých přihlášek včetně zápisového lístku do naplnění kapacity školy.

Přihláška ke stažení ZDE

Program EU - Erasmus+

27.09.2019

V menu "AKCE ŠKOLY" byly zveřejněny bližší informace k Programu EU - Erasmus+ pro školní rok 2019/2020

ŠKOLNÍ POSILOVNA JIŽ V PROVOZU!!!

20.03.2019

U nás se mohou studenti rozvíjet jak po stránce duševní, tak i tělesné - viz fotogalerie! 

Přidejte k nám  :-)