Nástěnka pro žáky

MZ PODZIM 2020

01.07.2020
Žákům, kteří se mohou přihlásit k maturitní zkoušce v podzimním termínu 2020, byly na kontaktní e-mail odeslány informace včetně předvyplněné přihlášky.

Úřední hodiny v době prázdnin

01.07.2020

V době hlavních prázdnin od 1. 7. do 31. 8. 2020 budou úřední hodiny ve škole po předchozí telefonické domluvě na čísle 602645500 nebo 606619461. Děkujeme.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

23.06.2020

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. Uchazeči budou přijímáni od středy 24. 6. 2020 průběžně dle pořadí došlých přihlášek včetně zápisového lístku do naplnění kapacity školy.

Přihláška ke stažení ZDE

Informativní schůzka pro budoucí 1. ročníky

23.06.2020

V pondělí 29. června 2020 od 15:30 hodin se uskuteční informativní schůzka pro budoucí žáky 1. ročníku a jejich zákonné zástupce. Pozvánky byly odeslány na kontaktní emaily.

Vydání vysvědčení

22.06.2020
V pátek 26. 6. 2020 v 8:00 hodin budou třídní učitelé vydávat vysvědčení žákům 1. - 3. ročníku.

Výsledky přijímacího řízení SHŠ pro školní rok 2020/2021

15.06.2020

Přehled přijatých uchazečů dle pořadí ZDE

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE O STUDIUM: Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání je termín pro odevzdání zápisového lístku do 23. června 2020. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).

INFORMACE MŠMT K ŽÁDOSTEM O PŘEZKOUMÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY KONANÉ V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ 2020

03.06.2020

Informace pro uchazeče o studium

19.05.2020

Uchazečům, kteří si podali přihlášku ke studiu, byla odeslána na kontaktní e-mail pozvánka k jednotným testům v rámci jednotné přijímací zkoušky 2020 spolu se základními informacemi ke konání didaktických testů.

Pokud jste e-mail neobdrželi, sdělte tuto skutečnost písemně na email: sekretariat@shskladno.cz. Děkujeme

Sdělení pro žáky 4.A

19.05.2020

Žákům přihlášeným k MZ - JARO 2020 byla na kontaktní e-mail odeslána pozvánka k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky.

Sledujte webové stránky školy - byly aktualizovány termíny MZ.

Informace pro žáky 4.A

07.05.2020

Od 11. 5. 2020 budou ve škole probíhat konzultace za účelem přípravy k maturitní zkoušce. Rozpis konzultací od 11. 5. do 29. 5. najdete ZDE

Formulář ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ ke stažení ZDE.

 

Sdělení pro uchazeče o studium

26.04.2020

Uchazečům, kteří si podali přihlášku ke studiu, byly odeslány na kontaktní email bližší informace k přijímacímu řízení. Pokud jste email neobdrželi, sdělte tuto skutečnost písemně na email: sekretariat@shskladno.cz. Děkujeme

Informace pro žáky 4.A

24.03.2020

Nejzazší termín pro odevzdání závěrečné ročníkové práce byl posunut na 15. 4. 2020 do 12:00 hodin. Žáci odešlou ročníkové práce ve formátu PDF e-mailem vyučujícímu předmětu učební praxe a zástupci Ing. Chaloupkovi.

 

UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE o studium

17.03.2020
V souvislosti s vyhlášením NOUZOVÉHO STAVU V ČR byly přípravné kurzy k JPZ zrušeny. Děkujeme za pochopení.

Informace k JPZ, včetně testů k procvičování, najdete na webové stránce https://cermat.cz/

 

INFORMACE K VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ČR

16.03.2020

Vážení rodiče, vážení žáci,

v souladu s opatřením vlády ČR bude probíhat výuka na naší škole až do odvolání náhradním způsobem, bez  fyzické přítomnosti žáků ve škole.
Jednotliví vyučující se s žáky školy spojí jedním z domluvených kontaktů, tj. e-mail, systém Komens (Bakaláři), telefon, ev. facebooková skupina, videohovor apod., přes který jim budou zadávat práci ke studiu a samostudiu a pomocí vhodné zpětné vazby také ověřovat a hodnotit plnění těchto úkolů.
Žáci byli upozorněni, aby sledovali pravidelně, nejlépe několikrát denně, všechny výše zmíněné a dohodnuté informační kanály.
Přejeme do dalších dní samozřejmě hlavně mnoho zdraví, ale též hodně fyzických i psychických sil a optimismu.
V případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Vedení školy

 

Opatření ministerstva zdravotnictví ČR

11.03.2020

V souvislosti s nařízením Bezpečnostní rady státu ze dne 10.3.2020 se od 11.3.2020 do odvolání ruší výuka i na naší škole. O dalším vývoji Vás budeme informovat na webových stránkách školy i přes informační systém Komens (Bakaláři).

Přijímací řízení ve školním roce 2019/2020

14.02.2020

Informace pro uchazeče o studium: Přihlášky ke studiu přijímáme dle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, do pondělí 2. března 2020 v sekretariátu školy, a to v pracovní dny od 7:30 do 17:00 hod. Upozorňujeme, že přihláška musí být potvrzena od lékaře.

Bližší informace k termínům přijímacího řízení a k přípravnému kurzu na jednotnou přijímací zkoušku naleznete v sekci "Studium - Přijímací řízení - Přípravný kurz k přijímacím zkouškám"

Průvodcovská akce Kutná Hora

10.10.2019

Dne 10. 10. 2019 se uskutečnila v rámci předmětu "Praxe v cestovním ruchu" 3.  ročníku SHŠ průvodcovská akce v Kutné Hoře. Více ve fotogalerii.

Program EU - Erasmus+

27.09.2019

V menu "AKCE ŠKOLY" byly zveřejněny bližší informace k Programu EU - Erasmus+ pro školní rok 2019/2020

ŠKOLNÍ POSILOVNA JIŽ V PROVOZU!!!

20.03.2019

U nás se mohou studenti rozvíjet jak po stránce duševní, tak i tělesné - viz fotogalerie! 

Přidejte k nám  :-)