Nástěnka pro žáky

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 12. DUBNA 2021

11.04.2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání vydáním mimořádného opatření omezuje
provoz škol a školských zařízení. Prodlužuje se tedy dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. 

Celé znění mimořádného opatření ZDE.

UPOZORNĚNÍ

06.04.2021
Dne 6.4.2021 byl zprovozněn nový školní server. V této souvislosti upozorňujeme, že KLASIFIKACE ON-LINE v programu BAKALÁŘI, funguje na nové adrese, a to: https://bakalari.shskladno.cz/. Děkujeme za pochopení

Sdělení uchazečům k přijímacímu řízení

08.03.2021

Vážení rodiče, vážený uchazeči,

v souladu s vydaným Opatřením obecné povahy MŠMT ze dne 5. ledna 2021 čj. MSMT-43073/2020-3, odst. IV., rozhodla ředitelka školy o nekonání školní přijímací zkoušky. (Celé znění OOP MŠMT ZDE)

Všem uchazečům, kteří podali přihlášku ke studiu na naši školu, byly 8. března 2021 na kontaktní email odeslány podrobnější informace k přijímacímu řízení.

Pokud jste neobdrželi email s informacemi k přijímacímu řízení, sdělte nám tuto skutečnost neprodleně na kontaktní email: sekretariat@shskladno.cz nebo telefonicky na číslo: 602 645 500. Již jsme zaznamenali, že nám přihlášky ke studiu od uchazečů, kteří ji posílali poštou, nebyly doručeny. Děkujeme za spolupráci.

Informace k Přípravnému kurzu k přijímacím zkouškám: Vzhledem k tomu, že uchazeči o studium na naší škole budou letos přijati bez přijímacích zkoušek, nebudou se v tomto školním roce konat ani přípravné kurzy k přijímací zkoušce.

 

Přijímací řízení ve šk. r. 2020/2021

28.01.2021
Bližší informace k vyhlášení přijímacího řízení naleznete v sekci "Studium - Přijímací řízení - Vyhlášení přijímacího řízení", event. ZDE.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

18.09.2020

Roušky – od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). 

Celá zpráva ministra zdravotnictví VIZ PŘÍLOHA.

ŠKOLNÍ POSILOVNA JIŽ V PROVOZU!!!

20.03.2019

U nás se mohou studenti rozvíjet jak po stránce duševní, tak i tělesné - viz fotogalerie! 

Přidejte k nám  :-)