Nástěnka pro žáky

Informace k vydání vysvědčení za 1. pololetí 2020/21

22.01.2021
Vážení žáci, vážení rodiče,

dovolte mi Vás tímto oficiálně seznámit se způsobem uzavření velmi nestandardního prvního pololetí školního roku 2020/2021 na naší škole.

V souladu s nařízeními MŠMT ČR, potažmo vlády ČR, bude pololetní klasifikace žáků (včetně absence a případných výchovných opatření) publikována v našem školním informačním systému (Bakaláři) nejpozději v poslední den prvního pololetí, tj. ve čtvrtek 28. ledna 2021. Naše škola zůstane u klasického hodnocení známkami. Pokud se některý z žáků dlouhodobě neúčastnil výuky (včetně distanční), může být samozřejmě z některých předmětů i neklasifikován.

Protože momentálně, bohužel, ještě pořád není možná fyzická přítomnost žáků ve škole, "papírové" vysvědčení, resp. výpis z vysvědčení, obdrží žáci v souvislosti s opatřením MŠMT nejpozději třetí den poté, co jim bude návrat do školy umožněn.

Pro jistotu ještě uvádím, že v pátek 29.1. jsou jednodenní pololetní prázdniny, na které pak bezprostředně navazují týdenní prázdniny jarní, čili výuka v druhém pololetí bude začínat až v pondělí 8. února 2021.

Pavel Chaloupka
zástupce ředitelky

Informace pro uchazeče o studium

08.01.2021
V souvislosti s USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření rozhodla ředitelka školy o zrušení termínu dne otevřených dveří, který byl plánován na 12. ledna 2021 (úterý). Děkujeme za pochopení.

Informace k provozu škol od 11. ledna 2021

07.01.2021

Vláda na svém jednání dne 7. ledna 2021 schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021.

Provoz škol se tak do 22. ledna bude řídit současnými pravidly, která platí již od 27. prosince 2020.

INFORMACE K VÝUCE OD 4. 1. 2021

29.12.2020

Usnesením vlády ze dne 23. prosince 2020 přechází na stupeň 5 systému hodnocení PES rovněž fungování škol a školských zařízení. Výuka na středních školách bude od 4. ledna do 8. ledna 2021 probíhat distančním způsobem. 

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 naleznete ZDE.

Maturitní zkoušky JARO 2021

15.12.2020
Žákům, kteří podali přihlášku k MZ JARO 2021, byl na kontaktní e-mail odeslán "Výpis z přihlášky k MZ", včetně dalších důležitých informací.

ZMĚNA TERMÍNU - třídní schůzky 1. ročníků SHŠ

22.09.2020
Ředitelka školy zrušila termín třídních schůzek pro rodiče žáků 1. ročníků, které se měly uskutečnit ve čtvrtek 24. září 2020. Náhradní termín bude včas oznámen.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

18.09.2020

Roušky – od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). 

Celá zpráva ministra zdravotnictví VIZ PŘÍLOHA.

Program EU - Erasmus+

27.09.2019

V menu "AKCE ŠKOLY" byly zveřejněny bližší informace k Programu EU - Erasmus+ pro školní rok 2019/2020

ŠKOLNÍ POSILOVNA JIŽ V PROVOZU!!!

20.03.2019

U nás se mohou studenti rozvíjet jak po stránce duševní, tak i tělesné - viz fotogalerie! 

Přidejte k nám  :-)