Nástěnka pro žáky
11. 4. 2021 | INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 12. DUBNA 2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání vydáním mimořádného opatření omezuje
provoz škol a školských zařízení. Prodlužuje se tedy dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. 

Celé znění mimořádného opatření ZDE.

6. 4. 2021 | UPOZORNĚNÍ
Dne 6.4.2021 byl zprovozněn nový školní server. V této souvislosti upozorňujeme, že KLASIFIKACE ON-LINE v programu BAKALÁŘI, funguje na nové adrese, a to: https://bakalari.shskladno.cz/. Děkujeme za pochopení
8. 3. 2021 | Sdělení uchazečům k přijímacímu řízení

Vážení rodiče, vážený uchazeči,

v souladu s vydaným Opatřením obecné povahy MŠMT ze dne 5. ledna 2021 čj. MSMT-43073/2020-3, odst. IV., rozhodla ředitelka školy o nekonání školní přijímací zkoušky. (Celé znění OOP MŠMT ZDE)

Všem uchazečům, kteří podali přihlášku ke studiu na naši školu, byly 8. března 2021 na kontaktní email odeslány podrobnější informace k přijímacímu řízení.

Pokud jste neobdrželi email s informacemi k přijímacímu řízení, sdělte nám tuto skutečnost neprodleně na kontaktní email: sekretariat@shskladno.cz nebo telefonicky na číslo: 602 645 500. Již jsme zaznamenali, že nám přihlášky ke studiu od uchazečů, kteří ji posílali poštou, nebyly doručeny. Děkujeme za spolupráci.

Informace k Přípravnému kurzu k přijímacím zkouškám: Vzhledem k tomu, že uchazeči o studium na naší škole budou letos přijati bez přijímacích zkoušek, nebudou se v tomto školním roce konat ani přípravné kurzy k přijímací zkoušce.

 

Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

Cíl projektu: Zkvalitnění řízení a zvýšení kvality vzdělávání

 

plakát A3 vertikálně-1.jpg