Nástěnka pro žáky
22. 1. 2021 | Informace k vydání vysvědčení za 1. pololetí 2020/21
Vážení žáci, vážení rodiče,

dovolte mi Vás tímto oficiálně seznámit se způsobem uzavření velmi nestandardního prvního pololetí školního roku 2020/2021 na naší škole.

V souladu s nařízeními MŠMT ČR, potažmo vlády ČR, bude pololetní klasifikace žáků (včetně absence a případných výchovných opatření) publikována v našem školním informačním systému (Bakaláři) nejpozději v poslední den prvního pololetí, tj. ve čtvrtek 28. ledna 2021. Naše škola zůstane u klasického hodnocení známkami. Pokud se některý z žáků dlouhodobě neúčastnil výuky (včetně distanční), může být samozřejmě z některých předmětů i neklasifikován.

Protože momentálně, bohužel, ještě pořád není možná fyzická přítomnost žáků ve škole, "papírové" vysvědčení, resp. výpis z vysvědčení, obdrží žáci v souvislosti s opatřením MŠMT nejpozději třetí den poté, co jim bude návrat do školy umožněn.

Pro jistotu ještě uvádím, že v pátek 29.1. jsou jednodenní pololetní prázdniny, na které pak bezprostředně navazují týdenní prázdniny jarní, čili výuka v druhém pololetí bude začínat až v pondělí 8. února 2021.

Pavel Chaloupka
zástupce ředitelky
8. 1. 2021 | Informace pro uchazeče o studium
V souvislosti s USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření rozhodla ředitelka školy o zrušení termínu dne otevřených dveří, který byl plánován na 12. ledna 2021 (úterý). Děkujeme za pochopení.
7. 1. 2021 | Informace k provozu škol od 11. ledna 2021

Vláda na svém jednání dne 7. ledna 2021 schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021.

Provoz škol se tak do 22. ledna bude řídit současnými pravidly, která platí již od 27. prosince 2020.

Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

Cíl projektu: Zkvalitnění řízení a zvýšení kvality vzdělávání

 

plakát A3 vertikálně-1.jpg