Nástěnka pro žáky
22. 9. 2020 | ŘEDITELSKÉ VOLNO
Ředitelka školy v souvislosti s výzvou ministra zdravotnictví vyhlašuje na pátek 25. září 2020 ředitelské volno.
22. 9. 2020 | ZMĚNA TERMÍNU - třídní schůzky 1. ročníků SHŠ
Ředitelka školy zrušila termín třídních schůzek pro rodiče žáků 1. ročníků, které se měly uskutečnit ve čtvrtek 24. září 2020. Náhradní termín bude včas oznámen.
18. 9. 2020 | DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Roušky – od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). 

Celá zpráva ministra zdravotnictví VIZ PŘÍLOHA.

 

plakát A3 vertikálně-1.jpg