MZ ve šk.roce 2016/2017

Společná část maturitní zkoušky školního roku 2015/2016

ŠVP – Hotelnictví a turismus

1. povinná zkouška

(základní úroveň obtížnosti)

Český jazyk a literatura – komplexní zkouška, skládá se ze 3 dílčích zkoušek:

 • didaktický test
 • písemná práce
 • ústní zkouška

2. povinná zkouška

(základní úroveň obtížnosti)

Cizí jazyk (AJ nebo NJ) – komplexní zkouška, skládá se ze 3 dílčích zkoušek:

 • didaktický test, včetně poslechového subtestu
 • písemná práce
 • ústní zkouška

nebo

Matematika didaktický test

Nepovinná zkouška

Další cizí jazyk (AJ nebo NJ), matematika, informatika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění (žák si může /ale nemusí/ zvolit z nabídky maximálně 3 nepovinné zkoušky)

Profilová část maturitní zkoušky školního roku 2015/2016

1. povinná profilová zkouška Ekonomika – zkouška z odborných předmětů ekonomika, účetnictví, marketing a management

ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

2. povinná profilová zkouška Hotelnictví a turismus - zkouška z odborných předmětů hotelový provoz, zeměpis cestovního ruchu, cestovní ruch

ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

3. povinná profilová zkouška soubor odborných předmětů v návaznosti na zaměření praxe(gastronomie nebo cestovní ruch)

praktická zkouška

Nepovinná zkouška

Informatika

Cizí jazyk – AJ nebo NJ

Žák si nemůže zvolit předmět, z něhož skládal povinnou zkoušku společné části

Témata nepovinné zkoušky vycházejí z učiva učebních osnov

ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Společná část maturitní zkoušky školního roku 2015/2016

ŠVP – Stevard/stevardka

1. povinná zkouška

(základní úroveň obtížnosti )

Český jazyk a literatura - komplexní zkouška, skládá se ze 3 dílčích zkoušek:

 • didaktický test
 • písemná práce
 • ústní zkouška

2. povinná zkouška

(základní úroveň obtížnosti)

Cizí jazyk (AJ nebo NJ) - komplexní zkouška, skládá se ze 3 dílčích zkoušek:

 • didaktický test, včetně poslechového subtestu
 • písemná práce
 • ústní zkouška

nebo

Matematika didaktický test

Nepovinná zkouška

Druhý cizí jazyk (AJ nebo NJ), matematika, informatika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění – didaktický test. Žák si může (ale nemusí) zvolit z nabídky maximálně 3 nepovinné zkoušky.Nemůže konat nepovinnou zkoušku z předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.

Profilová část maturitní zkoušky školního roku 2015/2016

1. povinná profilová zkouška

Hotelnictví a turismus - zkouška z odborných předmětů hotelový provoz, zeměpis cestovního ruchu, cestovní ruch

ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

2. povinná profilová zkouška Komunikace ve službách

ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

3. povinná profilová zkouška

Soubor odborných předmětů v návaznosti na předmět učební praxe(palubní služby)

praktická zkouška

Nepovinná zkouška

Informatika

Cizí jazyk – AJ nebo NJ

Témata nepovinné zkoušky vycházejí z učiva učebních osnov.

ústní zkouška před zkušební maturitní komisí