Komunikace ve službách 

1)      Příjem, vyřizování, evidence, oběh a archivace písemností

2)      Obchodní písemnosti

3)      Pracovněprávní písemnosti

4)      Vnitropodnikové písemnosti, vztah nadřízený – podřízený, vztah mezi 

          spolupracovníky

5)      Písemnosti ve styku s peněžními ústavy a poštou

6)      Pravidla společenského chování a profesního vystupování

7)      Problematika multikulturalismu, zvláštnosti cizích kultur

8)      Respektování národní mentality při komunikaci ve službách,

          komunikace s cizincem

9)      Základy psychologie, její význam a využití v profesi stevard

10)    Psychologie osobnosti – struktura osobnosti, vlastnosti stevarda

11)    Vývoj a zrání osobnosti s přihlédnutím k vlastnostem zákazníka

12)    Emoce, emoční inteligence, vliv emocí na chování člověka

13)    Typy temperamentu a specifika jejich projevu

14)    Komunikace a komunikační proces, druhy komunikace

15)    Efektivní komunikace a faktory, které ji ovlivňují

16)    Asertivní komunikace

17)    Konflikty – druhy konfliktů, způsoby zvládnutí konfliktní situace, řešení

          konfliktu

18)    Typologie zákazníka

19)    Jednání s obchodními a pracovními partnery

20)    Kultura vystupování