Hotelnictví a turismus

1. Dopravní služby

2. Členění a formy cestovního ruchu

3. Lázeňský cestovní ruch

4. Právní úprava služeb cestovního ruchu v ČR, pasové, vízové a celní služby

5. Geografie cestovního ruchu Středočeského kraje a Prahy

6. Geografie cestovního ruchu v zemích střední Evropy

7. Geografie cestovního ruchu v zemích jižní Evropy

8. Geografie cestovního ruchu v zemích západní Evropy

9. Geografie cestovního ruchu v Asii

10. Geografie cestovního ruchu v Africe

11. Historie a význam hotelové klasifikace

12. Hotelové řetězce

13. Recepce - front-office

14. Housekeeping - lůžková část

15. Hotelové pokoje se zvláštním režimem

16. Stravovací úsek hotelu - Food And Beverage Management

17. Výrobní činnost hotelu

18. Hygiena - HACCP

19. Ubytovací a reklamační řád, zvláštní události v hotelu, slavnostní hostiny

20. Účelové stravování