Ekonomika

1. Základní ekonomické pojmy

2. Trh a tržní mechanismus, konkurence

3. Živnostenské podnikání

4. Obchodní společnosti

5. Investiční činnost podniku

6. Zásobovací činnost podniku

7. Personální činnost podniku

8. Odměňování zaměstnanců

9. Ekonomický informační systém podniku

10. Hotovostní a bezhotovostní platební styk

11. Hospodaření podniku

12. Finanční činnost podniku

13. Marketing

14. Management

15. Finanční trh a jeho subjekty

16. Obchodní banky a jejich základní funkce

17. Pojišťovnictví

18. Daňová soustava

19. Národní hospodářství, ínflace, nezaměstnanost

20. Hospodářská politika