Vyhlášení přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021

Podrobnější informace ZDE.

 

Rozhodnutí ředitelky školy o nekonání školní přijímací zkoušky

V souladu s vydaným Opatřením obecné povahy MŠMT ze dne 5. ledna 2021 čj. MSMT-43073/2020-3, odst. IV., rozhodla ředitelka školy o nekonání školní přijímací zkoušky. (Celé znění OOP MŠMT ZDE)

Všem uchazečům, kteří podali přihlášku ke studiu na naši školu, byly 8. března 2021 na kontaktní email odeslány podrobnější informace k přijímacímu řízení.

Pokud jste neobdrželi email s informacemi k přijímacímu řízení, sdělte nám tuto skutečnost neprodleně na kontaktní email: sekretariat@shskladno.cz nebo telefonicky na číslo: 602 645 500. Již jsme zaznamenali, že nám přihlášky ke studiu od uchazečů, kteří ji posílali poštou, nebyly doručeny. Děkujeme za spolupráci.

Informace k Přípravnému kurzu k přijímacím zkouškám: Vzhledem k tomu, že uchazeči o studium na naší škole budou letos přijati bez přijímacích zkoušek, nebudou se v tomto školním roce konat ani přípravné kurzy k přijímací zkoušce.