Projekt ECDL--311.gif

Je mezinárodně uznávaná objektivní standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti. Pomocí praktických testů se zjišťuje, zda je uchazeč schopen efektivně využívat základní informační technologie. Získání certifikátu ECDL je důkazem toho, že dotyčný tuto gramotnost prokázal. Škola žákům nabízí absolvování zkušebních testů přímo v odborné učebně školy.