MZ ve školním roce 2019/2020

 

ŠVP – Hotelnictví a turismus

Společná část maturitní zkoušky 

 

1. povinná zkouška

 

 

Český jazyk a literatura – komplexní zkouška, skládá se ze 3 dílčích zkoušek:

 • didaktický test           
 • písemná práce         
 • ústní zkouška            

2. povinná zkouška

 

 

Cizí jazyk (AJ nebo NJ) – komplexní zkouška, skládá se ze 3 dílčích zkoušek:

 • didaktický test, včetně poslechového subtestu 
 • písemná práce       
 • ústní zkouška           

nebo

Matematika didaktický test   

Nepovinná zkouška

Druhý cizí jazyk (AJ nebo NJ), matematika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění – didaktický test. Žák si může (ale nemusí) zvolit z nabídky maximálně 3 nepovinné zkoušky. Nemůže konat nepovinnou zkoušku z předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.

Profilová část maturitní zkoušky 

1. povinná profilová zkouška Hotelnictví a turismus - zkouška z odborných předmětů Hotelový provoz, Zeměpis cestovního ruchu, Cestovní ruch

ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

2. povinná profilová zkouška Ekonomika – zkouška z odborných předmětů Ekonomika, Účetnictví, Marketing a management

ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

3. povinná profilová zkouška soubor odborných předmětů v návaznosti na zaměření praxe (gastronomie nebo cestovní ruch)

praktická zkouška

Nepovinná zkouška

Informatika

Cizí jazyk – AJ nebo NJ

Žák si nemůže zvolit předmět, z něhož skládal povinnou zkoušku společné části

Témata nepovinné zkoušky vycházejí z učiva učebních osnov

ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

 

ŠVP – Stevard/stevardka

Společná část maturitní zkoušky

 

1. povinná zkouška

 

Český jazyk a literatura - komplexní zkouška, skládá se ze 3 dílčích zkoušek:

 • didaktický test         
 • písemná práce       
 • ústní zkouška            

2. povinná zkouška

 

 

Cizí jazyk (AJ nebo NJ) - komplexní zkouška, skládá se ze 3 dílčích zkoušek:

 • didaktický test, včetně poslechového subtestu   
 • písemná práce         
 • ústní zkouška           

nebo

Matematika didaktický test     

Nepovinná zkouška

Druhý cizí jazyk (AJ nebo NJ), matematika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění – didaktický test. Žák si může (ale nemusí) zvolit z nabídky maximálně 3 nepovinné zkoušky. Nemůže konat nepovinnou zkoušku z předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.

Profilová část maturitní zkoušky

1. povinná profilová zkouška

Hotelnictví a turismus - zkouška z odborných předmětů Hotelový provoz, Zeměpis cestovního ruchu, Cestovní ruch

ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

2. povinná profilová zkouška Komunikace ve službách

ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

3. povinná profilová zkouška

Soubor odborných předmětů v návaznosti na předmět učební praxe (palubní služby)

praktická zkouška

Nepovinná zkouška

Informatika

 

Cizí jazyk – AJ nebo NJ

 

Žák si nemůže zvolit předmět, z něhož skládal povinnou zkoušku společné části

Témata nepovinné zkoušky vycházejí z učiva učebních osnov

ústní zkouška před zkušební maturitní komisí