Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech:

1. termín            12. dubna 2019

2. termín            15. dubna 2019

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena ve dvou termínech:

1. termín             13. května 2019

2. termín             14. května 2019

 

Podrobnější informace viz ODKAZ!