Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

 Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech:

1. termín            12. dubna 2018

2. termín            16. dubna 2018

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena ve dvou termínech:

1. termín             10. května 2018

2. termín             11. května 2018