Školská rada

 

Členové jmenovaní zřizovatelem
  • Ing. Zuzana Topinková
  • Ing. Pavel Chaloupka
Členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků
  • Ivan Záboj
  • Michaela Křížová
Členové zvolení pedagogickými pracovníky školy
  • Ing. Jana Doubnerová
  • Jakub Korach