Školská rada

RADA ŠKOLY

Členové jmenovaní zřizovatelem
  • Ing. Zuzana Topinková
  • Ing. Pavel Chaloupka
Členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků
  • Ivan Záboj
  • Lenka Zábojová
Členové zvolení pedagogickými pracovníky školy
  • Jakub Korach
  • Mgr. Dalibor Bartoš