Nástěnka pro žáky

Svačina roku s Rio Mare

Blahopřejeme žákovi 1. ročníku Matyášovi Hartmanovi, který se účastní 5. ročníku celostátní soutěže "Svačina roku s Rio Mare" a byl odbornou porotou vybrán jako jeden z patnácti finalistů. Finále soutěže proběhne ve čtvrtek 7. 12. 2017 v gastronomickém studiu Chefparade+ v Praze. PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ VE FINÁLE!

Více viz TK + FOTO!