Nástěnka pro žáky

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám 2019/2020 začíná ve čtvrtek 14. 3. 2019 ve 14 hodin, 1. patro, učebna č. 16.

Bližší informace k Přípravnému kurzu k přijímacím zkouškám naleznete v odkazu STUDIUM - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2018/2019 - PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM.