Nástěnka pro žáky

Přihláška k maturitní zkoušce podzim 2018

Ředitelka školy žádá všechny neúspěšné maturanty, aby si od 11.6.2018 v sekretariátu školy vyzvedli přihlášku k maturithní zkoušce "podzim 2018", kterou je třeba odevzdat nejpozději do 25.6.2018