Termíny MZ 2018/2019

Termíny zkoušek budou upřesněny po obdržení konkrétních termínů od MŠMT.

Harmonogram maturitních zkoušek ve školním roce 2018/2019:

Činnost

Podání přihlášek k maturitní zkoušce v jarním termínu 2019 ( i opravné a náhradní)

Písemná práce z ČJL

Třída

4.A

 

4.A

Termín

 3. prosince 2018

 _. dubna 2019

Vydání vysvědčení za 2. pololetí 4.ročníku

4. A

26. dubna 2019
Praktická zkouška

4. A

24. – 25. dubna 2019
Didaktické testy a písemné práce

4. A

_. – _. května 2019
Volno na přípravu k maturitní zkoušce

4. A

_.-_.května 2019
Ústní maturitní zkoušky

4. A

_. – _. _____ 2019

 

Opravné maturitní zkoušky – podzim 2019

Podání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním termínu (opravné a náhradní zkoušky)

4. A