Komunikace ve službách - STE

 1. Příjem, vyřizování, evidence, oběh a archivace písemností
 2. Obchodní písemnosti
 3. Pracovněprávní písemnosti
 4. Vnitropodnikové písemnosti, vztah nadřízený/podřízený,vztah mezi spolupracovníky
 5. Pravidla společenského chování a profesního vystupování
 6. Vymezení interkulturní psychologie, oblasti aplikací poznatků v praxi
 7. Problematika multikulturalismu - akulturace, asimilace, etnicita, etnické vědomí
 8. Psychologie jako věda - význam, využití v profesi stevard
 9. Psychologie osobnosti, osobnost, proces zrání a učení
 10. Temperament - obecné znaky, temperamentové typologie
 11. Emocionalita - vlastnosti emocí, druhy emocí, emoční inteligence, empatie
 12. Socializace - sociální učení, poruchy socializace
 13. Komunikace - druhy komunikace, sociální role, konflikt rolí
 14. Krizová intervence - příčiny krize, typy krizí, formy krizové pomoci
 15. Náročné životní situace - stres, druhy stresu, paleta stresorů, styly zvládání stresu
 16. Konflikt a spolupráce – druhy konfliktů, řešení konfliktů
 17. Typologie zákazníka - dimenze osobnosti
 18. Asertivita - asertivní komunikace
 19. Kultura, kulturní vystupování
 20. Frustrace, hněv, agresivita - příčiny a projevy agrese