Praktická maturitní zkouška

Praktická zkouška v rámci maturitní zkoušky ve školním roce 2017/18
obor vzdělání: Hotelnictví

Konání praktické maturitní zkoušky se řídí § 18 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zadání praktické zkoušky a způsob jejího konání stanoví ředitel školy – podle § 18 odst. (l) příslušné vyhlášky.

Praktická zkouška podle zaměření praxe:
1. Zaměření předmětu učební praxe na gastronomii

Praktická zkouška má podobu slavnostní gastronomické akce, je konána společně více žáky (podle skupin na výuku předmětu praxe). V rámci týmové práce má každý žák stanoveny své úkoly, žáci jsou hodnoceni jednotlivě. Nejpozději 2 týdny před konáním praktické zkoušky stanoví ředitel školy témata, skupina si jedno téma vylosuje. Praktická zkouška trvá nejdéle 3 dny a zahrnuje přípravu akce, včetně zpracování protokolu, a její realizaci pro partnery pozvané školou.

2. Zaměření předmětu učební praxe na cestovní ruch

Praktická zkouška má podobu power-pointové prezentace, je konána individuálně. Na projektu, jehož výsledkem je produkt cestovní kanceláře, žák pracuje v rámci předmětu praxe a předmětu práce s počítačem. Témata projektu, pokyny pro zpracování a způsob hodnocení stanoví učitel předmětu praxe. Praktická zkouška formou power-pointové prezentace se koná v jednom dni, trvá 30 minut a může mít podobu veřejného vystoupení. Žák je hodnocen individuálně, návrh hodnocení podávají zkušební komisi učitel předmětu praxe a předmětu práce s počítačem.

3. Zaměření předmětu učební praxe na palubní služby

Praktická zkouška má podobu power-pointové prezentace „Výkon služby“ a řešení modelové situace. Na projektu, jehož výsledkem je power-pointové prezentace, žák pracuje v rámci předmětu praxe, předmětu komunikace ve službách a semináři z informatiky. Témata, pokyny pro zpracování a způsob hodnocení stanoví učitel předmětu praxe. Praktická zkouška trvá 30 minut a má podobu veřejného vystoupení. Žák je hodnocen individuálně; návrh hodnocení podávají zkušební komisi učitel předmětu praxe a předmětu komunikace ve službách.